Order Refused

Order Cancelled

Due to the failure to meet the conditions of our Car rental terms and conditions
regarding the age of the renter or the number of years (minimum 5 years) of having a driving license, we are forced to cancel your order.

These requirements are imposed on us by our insurer
and unfortunately, we cannot ignore them.

If you have any questions or concerns, please contact our customer service office.

 

 

Zamówienie Anulowane

Ze względu na niespełnienie warunków naszego Regulaminu świadczenia usług
dotyczącego wieku wynajmującego bądź ilości lat (minimum 5 lat) posiadania prawa jazdy,
jesteśmy zmuszeni anulować Twoje zamówienie.

Powyższe wymagania są narzucone nam przez naszego ubezpieczyciela
i niestety nie możemy od nich odstąpić.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.